NOVETATS:

ESCOLES: Projecte educatiu Primers Auxilis a l'Escola

ESCOLES: Projecte educatiu Suport Vital Bàsic a les Escoles (Consell Català de Ressuscitació)

-Tallers i Xerrades

-ASSISTÈNCIA SANITÀRIA IMMEDIATA NIVELL II (ASI II)

-CURS DE SVB&DEA.

- CURS DE SUPORT VITAL INMEDIAT (SVI )

- CURS DE SUPORT VITAL AVANÇAT ( SVA )

- CURS DE FIRST RESPONDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Preparació, formació i entrenament d' equips EQUIP PRIMERA INTEFVENCIÓ i EQUIP PRIMERS AUXILIS & DEA per la seva empresa.
  • Elaboració de Plans d'Autoprotecció segons estipula la llei.
  • Implantació del PAU
  • Simulacres PAU i Pla de millora.

(incendi, fuga química, Evacuació íctimes i Assistència Sanitària, ...)

  • Elaboració en equip de Protocols interns d'Intervenció, fuga Química, Productes tòxics, Incendis, Emergències mèdiques ...